loader

หมวดสินค้า : ลวดทังสเตน อีเลคโทรด

เครื่องเชื่อม, เครื่องตัด อุปกรณ์งานเชื่อม ผ้าม่านกันแสงเชื่อม CEPRO สินค้าอื่นๆ เครื่องมือ
ลวดเชื่อมทังสเตน อีเลคโทรด

ชื่อสินค้า : ลวดเชื่อมทังสเตน อีเลคโทรด Tungsten Electrode

ยี่ห้อ : TOP-PAC

รุ่น : -

High Production Technology
ลวดทังสเตน อีเลคโทรด ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่มีความละเอียดสูง จึงทำให้เปลว ARC เที่ยงตรงและคงที่ ทังสเตนไม่สึกเร็ว