สินค้าทั้งหมด

พัดลมและปั๊มสำหรับงานเชื่อม
Fan N16 Portable Fan

ผงฟลักซ์เชื่อม
Alloy Ni-B-Si. Appropriate for new or worn cast iron. Good resistance to corrosion.

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
Welding Tractor สำหรับงานเชื่อม MIG แบบออโต้

เครื่องดูดควันเชื่อมโลหะ
FilterBox Twin

เครื่องดูดควันเชื่อมโลหะ
Protection Equipment

เครื่องดูดควันเชื่อมโลหะ
FilterCart W3

ผงฟลักซ์เชื่อม
Alloy Co-Cr-W-Ni-Fe (Gr. 12 Type). Excellent resistance to high-temperature oxidation.

ลวดพ่นพอกโลหะ Tafa (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
EnDOTec®

เครื่องเชื่อมอาร์กอน
CastoTig® machines

เครื่องเชื่อมซับเมอร์ก
 

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
Derby welding machines

เครื่องเชื่อมซีโอทู
MIG/MAG Equipment

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ Drawing Dies DC20 DC220 SUPER
ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
 

อุปกรณ์หัวเชื่อม
 

ผงฟลักซ์สำหรับงานเชื่อม
Brazing Consumables

ลวดเชื่อมพิเศษ ซ่อมบำรุง
CastoTig

กระบอกอบลวด, ตู้อบลวด และตู้อบฟลั๊กซ์
Electrode & Fluk Oven

ผงฟลักซ์เชื่อม
Chromium carbide - 20% nickel chromium