สินค้าทั้งหมด

ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว Yawata (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
EnDOTec®

ผงฟลักซ์เชื่อม
Alloy Ni-Cr-B-Si-Fe. Low friction coefficient.

เครื่องเชื่อมซีโอทู
 

หน้ากากปรับแสงเชื่อมอัตโนมัติ
Auto Darkening Welding Helmet

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง H-450R Yawata (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
Electrodes

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง H-350C Yawata (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
Electrodes

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง V-1000 Yawata (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
Electrodes

ผงฟลักซ์เชื่อม
Molybdenum base alloy powder

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
Derby welding machines

พัดลมและปั๊มสำหรับงานเชื่อม
NCF fans 50 Hz

ลวดทังสเตน WT-20 WL-15 (ลวดเชื่อมพิเศษ)
CastoMag

ชุดปืนพ่นพอก
Rod Flame Spray System

ลวดเชื่อมพิเศษ ซ่อมบำรุง
CastoTig

เครื่องดูดควันเชื่อมโลหะ
FilterBox Hygiene Wall

เลเซอร์สำหรับงานเชื่อมสเปรย์
LASER CLADDING

ชุดปืนพ่นพอก
Powder Flame Spray

เครื่องเชื่อมด้วยเครื่องยนต์
Generators Engine