สินค้าทั้งหมด

ผงฟลักซ์สำหรับงานเชื่อม
Brazing Consumables

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brazing alloys

ลวดเชื่อมซีโอทู Arctech (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
EnDOTec®

ลวดเชื่อมสำหรับงานอลูมิเนียมและทองแดง
Aluminium Brazing

ลวดพ่นพอกโลหะ Tafa (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
Electrodes

เครื่องดูดควันเชื่อมโลหะ
FilterBox Hygiene 10A

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ Drawing Dies DC20 DC220 SUPER
ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง

พัดลมและปั๊มสำหรับงานเชื่อม
Metal chip briquetter

เครื่องตัดแก๊สอัตโนมัติ
 

ผงฟลักซ์เชื่อม
Ceramic powder for anti-wear protective coatings of all types of metals, except pure copper and magn

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง H-600 Yawata (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
Electrodes

ลวดเชื่อมซีโอทู Arctech (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
EnDOTec®

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
Welding automation สำหรับงานเชื่อมท่อ ขนาดใหญ่

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brass / Bronze Brazing Alloys

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
 

เครื่องพ่นโค้ดสเปรย์
COLD SPRAY

เครื่องเชื่อมอาร์กอน