สินค้าทั้งหมด

ผงฟลักซ์สำหรับงานเชื่อม
Brazing Consumables


Universal plasma torch designed for powder or cold wire automatic coating operations

ท่อดูดควันเชื่อม
Extraction Arm Original

ผงฟลักซ์สำหรับงานเชื่อม
Brazing Consumables

เครื่องเชื่อมอาร์กอน
 

ลวดเชื่อมพิเศษ ซ่อมบำรุง
Electrodes

ลวดเชื่อมแม่พิมพ์ (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
Arc Cored Wire Alloys

เลเซอร์สำหรับงานเชื่อมสเปรย์
LASER CLADDING

ลวดเชื่อมทนแรงดึง (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
EnDOTec®

ลวดเชื่อมซีโอทู Arctech (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
EnDOTec®

เครื่องเชื่อมอาร์กอน
 

ลวดเชื่อมพิเศษ ซ่อมบำรุง
CastoTig

เครื่องดูดฝุ่นและโลหะ
CARZ

ลวดทังสเตน WT-20 WL-15 (ลวดเชื่อมพิเศษ)
CastoMag

ปั๊มน้ำหล่อเย็นสำหรับงานเชื่อม
Feeders & Accessories

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
 

เครื่องพ่นพอกสำหรับงานโลหะไฟฟ้า
ARC SPRAY SYSTEM (ARCJET)

ลวดเชื่อมนิกเกิลอัลลอย NI276
ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง

ผงฟลักซ์เชื่อม
Kevlar fibres for resilience. Medium thick coatings