สินค้าทั้งหมด

ผงฟลักซ์เชื่อม
No deformation or structural change in base metal. Hard but fully machinable deposit

เครื่องดูดควันเชื่อมโลหะ
FilterBox 10M

ท่อดูดควันเชื่อม
Extraction Arms, NEX HD

ลวดเชื่อมอลูมิเนียมหุ้มฟลักซ์ (ลวดเชื่อมพิเศษ)
Alloy Fe-Cr-Mn-C

ชุดปืนพ่นพอก
Powder Flame Spray

เครื่องเชื่อมอาร์กอน
CastoTig® machines

ลวดเชื่อมนิกเกิลอัลลอย NI276
ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง

ผงฟลักซ์เชื่อม
Co-Ni-Cr-B-Si alloy and tungsten carbide. 50% tungsten carbides.

เครื่องเชื่อมด้วยเครื่องยนต์
Generators Engine

ผงฟลักซ์เชื่อม
Alloy Ni-B-Si. Appropriate for new or worn cast iron. Good resistance to corrosion.

ผงฟลักซ์สำหรับงานเชื่อม
Brazing Consumables

เครื่องตัดพลาสม่า
 

เครื่องเชื่อมซับเมอร์ก
 

เครื่องพ่นทรายแบบพกพา
Portable Blasting Machine

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ Drawing Dies DC20 DC220 SUPER
ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง

ลวดเชื่อมทนแรงดึง (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
EnDOTec®

ชุดปืนพ่นพอกสำหรับงานพลาสม่า
PLASMA SPRAY GUNS

ผงฟลักซ์สำหรับงานเชื่อม
Brazing Consumables

เครื่องเชื่อมด้วยเครื่องยนต์
Generators Engine