สินค้าทั้งหมด

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง V-1000 Yawata (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
Electrodes

ชุดปืนพ่นพอกสำหรับงานพลาสม่า
PLASMA SPRAY GUNS

ลวดเชื่อมนิกเกิลอัลลอย NI276
ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง

ลวดเชื่อมทนความร้อนสูง (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
Arc Cored Wire Alloys

ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง
Electrodes

หัวเชื่อมอาร์กอน
TIG Torches

เครื่องตัดพลาสม่า
AirJet 1038

กระบอกอบลวด, ตู้อบลวด และตู้อบฟลั๊กซ์
Electrode & Fluk Oven

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brass / Bronze Brazing Alloys

เครื่องเชื่อมซีโอทู
 

ชุดปืนพ่นพอก
Wire Flame Spray System

เครื่องดูดควันเชื่อมโลหะ
FilterBox Hygiene 10M

เครื่องตัดแก๊สอัตโนมัติชนิดคัดลอกตามแบบ
 

เทปสำหรับงานเชื่อม
Masking Tapes

ชุดปืนพ่นพอกเย็น
Liquid cooled manual torch

ลวดสแตนเลส 308LSI (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
EnDOTec®

เครื่องดูดฟลักซ์เชื่อม