สินค้าทั้งหมด

เครื่องพ่นพอกสำหรับงานโลหะ
EuTronic Arc Spray 4 HF

พัดลมและปั๊มสำหรับงานเชื่อม
Fan N16 Portable Fan

เครื่องเชื่อมซีโอทู
 

หัวเชื่อมซีโอทู
MIG/MAG Equipment

หัวเชื่อมซีโอทู
MIG/MAG Equipment

เครื่องเชื่อมอาร์กอน
 

พัดลมและปั๊มสำหรับงานเชื่อม
Fan N24, Single phase

ลวดทังสเตน WT-20 WL-15 (ลวดเชื่อมพิเศษ)
CastoMag

ชุดพ่นพอกเย็นสำหรับงานแก๊ส
CastoDyn SF Lance Kits

กระบอกอบลวด, ตู้อบลวด และตู้อบฟลั๊กซ์
Electrode & Fluk Oven

ชุดปืนพ่นพอก
Wire Flame Spray System

ผงฟลักซ์สำหรับงานเชื่อม
Brazing Consumables

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง H-450R Yawata (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
Electrodes

เครื่องพ่นโค้ดสเปรย์
COLD SPRAY

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง H-450R Yawata (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
Electrodes

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brazing alloys