สินค้าทั้งหมด

เครื่องดูดควันเชื่อมโลหะ
Fume Eliminator

เครื่องเชื่อมอาร์กอน
 

เครื่องดูดควันเชื่อมโลหะ
FilterBox 10M

ลวดอลูมิเนียม 5356 (ลวดเชื่อมพิเศษ)
CastoMag

ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว Yawata (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
EnDOTec®

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brass / Bronze Brazing Alloys

ลวดเชื่อมแม่พิมพ์ (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
Arc Cored Wire Alloys

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brass / Bronze Brazing Alloys

กระบอกอบลวดชื่อม OVEN
Electrode Drying Cylinder / Flux

เครื่องเชื่อมอาร์กอน
CastoTig® machines

พัดลมและปั๊มสำหรับงานเชื่อม
Fan N40

ผงฟลักซ์สำหรับงานเชื่อม
Brazing Consumables

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
 

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brass / Bronze Brazing Alloys

เครื่องเชื่อมอลูมิเนียม
 

ลวดเชื่อมพิเศษ ซ่อมบำรุง
Electrodes

ชุดปืนพ่นพอกเย็น
Liquid cooled manual torch

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง H-350C Yawata (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
Electrodes