สินค้าทั้งหมด

ลวดทังสเตน WT-20 WL-15 (ลวดเชื่อมพิเศษ)
CastoMag

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brazing alloys

ลวดทังสเตน WT-20 WL-15 (ลวดเชื่อมพิเศษ)
CastoMag

เครื่องเชื่อมซีโอทู
MIG/MAG Equipment

ผงฟลักซ์เชื่อม
Alloy Ni-B-Si. Appropriate for new or worn cast iron. Good resistance to corrosion.

ชุดวางเครื่องเชื่อมและถังแก๊ส
Feeders & Accessories

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brazing alloys

พัดลมและปั๊มสำหรับงานเชื่อม
VAC 12

เครื่องเชื่อมด้วยเครื่องยนต์
Generators Engine

ผงฟลักซ์สำหรับงานเชื่อม
Brazing Consumables

เครื่องเชื่อมซีโอทู
 

เครื่องดูดฝุ่นและโลหะ
Pre separator S50, mobile

ผงฟลักซ์เชื่อม
Tungsten carbide - 12% cobalt

ลวดเชื่อมพิเศษ ซ่อมบำรุง
CastoTig

เครื่องเชื่อมซีโอทู
CastoMIG welding machines