เครื่องพ่นพอกสำหรับงานโลหะ

เครื่องพ่นพอกโลหะ
 
-

อะไหล่เชื่อมอาร์กอน, ซีโอทู และพลาสม่า
 
-

เครื่องพ่นพอกสำหรับงานแก๊ส
GAP UniCoating V2.0
Universal Coating System

เครื่องพ่นพอกสำหรับงานพลาสม่า
HVOF CastoJet CJK5
Kerozene fuelled high pressure HVOF for cold sprayed coatings of high quality

เครื่องพ่นพอกสำหรับงานโลหะ
EuTronic Arc Spray 4 HF
For anti-wear and anti-corrosion cold arc sprayed coatings

เครื่องเช็คแรงดันสำหรับงานแก๊ส
EuTronic® GAP 2501 DC
The choice for automated and manual applications

ชุดพ่นพอกเย็นสำหรับงานแก๊ส
CastoDyn SF Lance Kits
Modular System to cold spray or to hot spray

ชุดพ่นร้อน Superjet Eutectic
SuperJet-S- Kits
ชุดพ่นร้อน / ชุดพ่นพอก สำหรับงานแก๊ส

ชุดเปลี่ยนหัวแก๊สสำหรับงานพ่นพอก
CastoFuse Torch Kits
The oxy-acetylene fusion torch to preheat and fuse Eutalloy® RW coatings

ชุดปืนพ่นพอก
CDS 8000 CDS 8000 Eutectic
A user friendly, advanced industrial thermal spray coating system

CastoDyn EP Controller
 
Motor-Controller for the powder feeder EP2

ชุดปืนพ่นพอกสำหรับงานโลหะไฟฟ้า
ARC SPRAY SYSTEM (ARCJET)
ARCJET 96 ®

ชุดปืนพ่นพอกสำหรับงานโลหะไฟฟ้า
ARC SPRAY SYSTEM (ARCJET)
ARCJET 99ED

เครื่องพ่นพอกสำหรับงานโลหะไฟฟ้า
ARC SPRAY SYSTEM (ARCJET)
Arcjet Power Source

เครื่องพ่นพอกสำหรับงานโลหะ
ARC SPRAY SYSTEM (ARCJET)
ARCJET 101/700 SYSTEM

ชุดปืนพ่นพอกสำหรับงานพลาสม่า
PLASMA SPRAY GUNS
MF-4MB

ชุดปืนพ่นพอกสำหรับงานพลาสม่า
PLASMA SPRAY GUNS
9MBM

ชุดปืนพ่นพอกสำหรับงานพลาสม่า
PLASMA SPRAY GUNS
MSG 100

ชุดปืนพ่นพอกสำหรับงานพลาสม่า
PLASMA SPRAY GUNS
MINI ID GUN

เครื่องพ่นพอกสำหรับงานพลาสม่า
PLASMA SPRAY GUNS
MASS FLOW