รับงานซ่อมพ่นพอกโลหะ, แบริ่ง, แม่พิมพ์ และรับงานพ่น Arc Spray

OilTec Products
 
DrilTec® STC-700 PTA Series