ลวดเชื่อม - ฟลักซ์เชื่อม

ลวดเชื่อม Co2 เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม SAW ฟลั๊กซ์
 
ลวดเชื่อม

ฟลักซ์เชื่อมอะลูมิเนียม / เงิน ลวดเชื่อมเงิน 0-56%
 
ฟลักซ์เชื่อม

ลวดเชื่อมสำหรับงานอลูมิเนียมและทองแดง
Aluminium Brazing
190

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brass / Bronze Brazing Alloys
16

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brass / Bronze Brazing Alloys
16 F

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brass / Bronze Brazing Alloys
16 XFC

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brass / Bronze Brazing Alloys
18

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brass / Bronze Brazing Alloys
18 MF

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brass / Bronze Brazing Alloys
18 XFC

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brass / Bronze Brazing Alloys
146 MF

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brass / Bronze Brazing Alloys
146 F

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brass / Bronze Brazing Alloys
146 XFC

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brass / Bronze Brazing Alloys
185

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brass / Bronze Brazing Alloys
185 F

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brass / Bronze Brazing Alloys
185 XFC

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brazing alloys
XuperPhos

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brazing alloys
1020 F

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brazing alloys
1020 XFC

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brazing alloys
1666

ลวดเชื่อมพิเศษสำหรับงานอัลลอย
Brazing alloys
1666 XFC