ลวดทังสเตน อีเลคโทรด

หน้ากากปรับแสงเชื่อมอัตโนมัติ
Unprecedented wearing comfort
Weldcap

แว่นสำหรับงานเชื่อม
Protective goggles
Protective goggle, clear, scratch-proof

ถุงมือสำหรับงานเชื่อม
Gloves
For up to 200 °C / For 150 °C contact heat and 1000 °C radiant heat

ชุดปืนพ่นพอกเย็น
Liquid cooled manual torch
E5N


Manual torch for plasma and microplasma joining, with or without filler metal, cold wire or Tig rod
E12N

ชุดปืนพ่นพอกเย็น
Liquid cooled manual torch
E15N

ชุดปืนพ่นพอกเย็น
Liquid cooled manual torch
E20N


Universal plasma torch designed for powder or cold wire automatic coating operations
E52


Plasma torch designed for automatic inner powder coatings (minimum internal diameter 80mm)
E54

ตู้อบลวดเชื่อม OVEN
Electrode & Fluk Oven
-

ลวดเชื่อมทังสเตน อีเลคโทรด
Tungsten Electrode
-

กระบอกอบลวดชื่อม OVEN
Electrode Drying Cylinder / Flux
-

หน้ากากปรับแสงเชื่อมอัตโนมัติ
Auto Darkening Welding Helmet
ST-XDH6-A