สินค้าทั้งหมด

ลวดเชื่อมทองแดง (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
EnDOTec®

เครื่องตัดพลาสม่า
 

เครื่องพ่นพอกสำหรับงานพลาสม่า, แก๊ส
HVOLF powder spray system

เครื่องเชื่อมซีโอทู
 

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง H-450R Yawata (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
Electrodes

เครื่องเชื่อมด้วยเครื่องยนต์
Generators Engine

เครื่องเชื่อมซีโอทู
CastoMIG welding machines

ลวดเชื่อมพิเศษ ซ่อมบำรุง
Electrodes

เครื่องเชื่อมด้วยเครื่องยนต์
Generators Engine

เครื่องเชื่อมซับเมอร์ก
 

ลวดเชื่อมพิเศษ ซ่อมบำรุง
CastoTig

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง H-600 Yawata (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
Electrodes

ผงฟลักซ์สำหรับงานเชื่อม
Brazing Consumables

ลวดเชื่อม CO2 Arctech (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
EnDOTec®

ลวดเชื่อมแม่พิมพ์ (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
Arc Cored Wire Alloys