สินค้าทั้งหมด

ผงฟลักซ์สำหรับงานเชื่อม
Brazing Consumables

ผงฟลักซ์เชื่อม
Molybdenum base alloy powder

เครื่องเชื่อมซีโอทู
MIG/MAG Equipment

เครื่องเชื่อมอาร์กอน
 

พัดลมและปั๊มสำหรับงานเชื่อม
VAC 12


Plasma torch designed for automatic inner powder coatings (minimum internal diameter 80mm)

เครื่องเชื่อมอาร์กอน
 

ลวดทังสเตน WT-20 WL-15 (ลวดเชื่อมพิเศษ)
CastoMag

เครื่องดูดควันเชื่อมโลหะ
FilterBox Hygiene 12A

ลวดอลูมิเนียม 5356 (ลวดเชื่อมพิเศษ)
CastoMag

เครื่องพ่นทรายแบบพกพา
Portable Blasting Machine

น้ำยาเคมีสำหรับงานอลูมิเนียม ก่อนและหลังการเชื่อม
Aluminium Preparation & Treatment

เครื่องเชื่อมซีโอทู
 

ท่อดูดควันเชื่อม
Extraction Arm Original CR

ลวดเชื่อมนิกเกิลอัลลอย NI276
ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
Derby welding machines

เครื่องเชื่อมซีโอทู
CastoMIG welding machines

ผงฟลักซ์เชื่อม
Alloy Ni-B-Si. Appropriate for new or worn cast iron. Good resistance to corrosion.