สินค้าทั้งหมด

เครื่องเชื่อมพลาสติก
Plastic welding PE / PVC

ชุดปืนพ่นพอก
Powder Flame Spray

เครื่องตัดพลาสม่า
 

ผงฟลักซ์เชื่อม
Resists high-temperature corrosion, low coefficient of friction

เครื่องดูดฝุ่นและโลหะ
Motor damper

เครื่องตัดแก๊สอัตโนมัติชนิดตัดตามราง
 

ผงฟลักซ์เชื่อม
Ceramic powder for anti-wear protective coatings of all types of metals, except pure copper and magn

เครื่องดูดควันเชื่อมโลหะ
FilterBox Hygiene Wall

หัวเชื่อมอาร์กอน
TIG Torches

ลวดทังสเตน WT-20 WL-15 (ลวดเชื่อมพิเศษ)
CastoMag

ถุงมือสำหรับงานเชื่อม
Gloves

เครื่องดูดฝุ่นและโลหะ
KSA 70 Pre-separator

ลวดพ่นพอกโลหะ Tafa (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
EnDOTec®

เครื่องยิงทราย
Shot Peening Machine

ลวดเชื่อมนิกเกิลอัลลอย NI625
ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง

ลวดเชื่อมแม่พิมพ์ (ลวดเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุง)
Arc Cored Wire Alloys

เครื่องเชื่อมอาร์กอน
 

เครื่องดูดฝุ่นและโลหะ
Pre separator S50, mobile

ลวดเชื่อมทังสเตน อีเลคโทรด
Tungsten Electrode