สินค้ามือ 2

เครื่องเชื่อมด้วยเครื่องยนต์
Generators Engine
Driven Bobcat 250 / BIG BlUe 400–700

เครื่องเชื่อมอาร์กอน
 
CY-50

เครื่องเชื่อมอาร์กอน
 
WP-300

เครื่องเชื่อมซับเมอร์ก
 
DC-600

เครื่องตัดพลาสม่า
 
D-12000

เครื่องตัดพลาสม่า Hypertherm มืองสอง
 
-