เครื่องตัดแก๊สอัตโนมัติ

เครื่องตัดแก๊สอัตโนมัติชนิดตัดตามราง
 
HK-12MAX-I / HK-12MAX-II สำหรับงานตัดแผ่นเหล็กเป็นเส้นตรง

เครื่องตัดแก๊สอัตโนมัติชนิดคัดลอกตามแบบ
 
CG2-150 สำหรับตัดตามแบบได้ทุกชนิด

เครื่องตัดแก๊สอัตโนมัติชนิดตัดวงกลม
 
CG2-600 / CG2-600-II สำหรับตัดวงกลมโดยเฉพาะ

เครื่องตัดแก๊สอัตโนมัติ
 
เครื่องตัดซีเอ็นซี (โลหะแผ่น)