เครื่องเชื่อมซับเมอร์ก

เครื่องดูดฟลักซ์เชื่อม
 
APT-2

เครื่องดูดฟลักซ์เชื่อม
 
LPFR-3

เครื่องดูดฟลักซ์เชื่อม
 
PS-2

เครื่องพ่นพอก
Arc Wire Spraying
EuTronic Arc Spray 4 HF