เครื่องพ่นทราย, พ่นโลหะ และยิงทราย

เครื่องพ่นทราย
Glass Bead Peening Machine
-

เครื่องยิงทราย
7-Axis Robotic Shot Peening Machine
-

เครื่องพ่นโลหะ
CNC Ceramic Bead Peening Machine
-

เครื่องยิงทราย
Shot Peening Machine
-