เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
 
HGK-200 Mini Rail Weaving Carriage

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
 
HGK-300 All Position Pipline Welding Device

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
 
HK-5B Continuous / Incontinuous Welding Carriage

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
 
HK-5C Standard Angle Welding Machine

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
 
HK-5B-D Auto Welding Carriage (Flat Rail Type)

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
 
HK-16 Curve Tracking Type Automatic Welding Trolley

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
 
HK-11W Magnetic Pipeline Automatic-Welding Tractor

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
Derby welding machines
DERBY 161

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
Derby welding machines
DERBY 305

เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
Derby welding machines
DERBY 425 DS II