เครื่องบากท่อ

เครื่องบากท่อ
 
เครื่องตัดท่อ / เครื่องบากท่อ